Sismik İzolatörler – Anti Vibrasyon Ürünleri

Doğal afetlerde oluşabilecek hasarların önüne geçmek için uygulanması gereken ürünlerdir inşaatın temel kolon aralarında kullanılır.Düşük ve yüksek sönümleme kabiliyetleri olan çeşitleri üretmekteyiz.kurşun çekirdekli,çelik pullu modellerin yanı sıra binanın konum ve durumuna göre özel tasarımlarda yapılabilmektedir.
Sismik İzolatör