YANAL SALINIM SINIRLAYICILAR HAKKINDA

YANAL SALINIM SINIRLAYICILAR HAKKINDA

Bu tip sınırlayıcıları genellikle tespit sonrasında üretmkteyiz.Taban izolatörü ile kombine çalışan bir sistemdir.Makinenin kendi ağırlığı kullanılarak yanal salınımı sınırlama yapan firmamızın geliştirdiği kullanışlı bir sistemdir.Salınım sınırlaması fevkalade gerçekleşmektedir.Deprem gibi doğal afetlerde de makinelerin devrilmesini engellet.Bunun için yanal salınım sınırlayıcı parçayı zemine monte etmek yeterli olacaktır.